Klasser/spilletid:
Vi benytter årsklassene for 2021/2022-sesongen!

MINIHÅNDBALL:

4'ER HÅNDBALL (Minihåndball):
6 år født 2015 / 2x10 min *
7 år født 2014 / 2x10 min *
8 år født 2013 / 2x10 min   

5'ER HÅNDBALL (Kortbane):
  9 år født 2012 / 2x12 min, 2 min pause *
10 år født 2011 / 2x12 min, 2 min pause *

6'ER HÅNDBALL:  
11 år født 2010 / 2x12 min, 2 min pause *

  *Pga utfordringer med haller og Loppetassen-arrangement samme helg har vi dessverre strøket de to yngste klassene i år. Vi har også forkortet omgangene til 2x12 minutter for å få plass til 2 kamper pr time, 2 minutter pause.

Kamper:
Vi tilstreber at hvert lag spiller alle sine kamper i løpet av én dag - fredag, lørdag eller søndag. Alle lag spiller tre kamper og skal være klare til kamp minimum 5 minutter før kampstart.

Arenaer:
Kampene avvikles i Nordstrand Arena, Prinsdalshallen, evnt andre haller i området. Se egen meny for adresser.

Servering:
Storstua, kafeen i Nordstrand Arena, er åpen og i Prinsdalshallen er det kiosk. Se egen meny for bespisning for mulighet for forhåndsbestilling av mat til laget.

Påmelding:

Frist for påmelding: 20. mars 2022

NB! Det er begrenset antall plasser i hver klasse så klassene stenges når det er fullt og ventelister opprettes.

Påmeldingsavgift:
Klassen 6-8 år kr 1.200,-
Klassen 9-11 år kr 1.400,-

Vi gjør oppmerksomme på at påmeldingen først er gjeldene når påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingsavgiften refunderes ikke dersom laget trekker seg etter 1. april. I tillegg ilegges laget et trekningsgebyr på kr. 1500,- ved trekking etter fristen.*

*Ved avlysning grunnet corona-situasjonen vil påmeldingsavgiften bli refundert i sin helhet minus et gebyr på 3,9% (kr 62-74) til Stripe (betalingsløsningen).